HOME         PKTWP - GROUP I           EVENTS          PROJECTS          POLISH ARTISTS         PARTNERS         GALERY        CONTACT   PAGE D'ACCUEIL     PKTWP - GROUPE I      ÉVÉNEMENTS     PROJETS     ARISTES POLONAIS     PARTENAIRES    GALERIE   CONTACT

Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Montrealu powstało w 1939 roku i należy do najstarszych polonijnych organizacji społecznych w mieście. Na przestrzeni lat PKTWP służyła pomocą polskim emigrantom przybywającym do Montrealu w pierwszych miesiącach po przyjezdzie. PKTWP organizowało również wiele akcji pomocy dla Polski w czasach komunizmu. Struktura PKTWP jest podzielona na grupy i w okresie swojej świetności było ich około kilkunastu rozsianych po Montrealu. PKTWP podlega Kongresowi Polonii Kanadyjskiej. W chwili obecnej pozostały jedynie 3 grupy PKTWP, z których Grupa X jest najliczniejszą, skupiającą około stu czynnych członków. Grupa 1-wsza i zarazem Centrala liczy 43 członków, którzy stanowią pokoleniowo najstarszą grupę emigracyjną. Profil działalności Towarzystwa uległ zmianie i w obecnych czasach jest nastawiony przede wszystkim na wydarzenia kulturalne. Oprócz regularnych, comiesięcznych spotkań członków, Grupa I organizuje w sali dwie, trzy własne imprezy towarzyskie w roku. Organizacja uzyskuje środki na utrzymanie budynku wynajmując obie sale na imprezy prywatne