KIM JESTEŚMY?

       CENTRUM KULTURY POLSKIEJ powstało jako projekt Grupy 1-szej Polsko Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy (PKTWP) przedstawiony Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP w grudniu 2015, na ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Celem konkursu było «...wyłonienie oraz wsparcie – w formie dotacji z budżetu państwa – najlepszych projektów opracowanych przez organizacje pożytku publicznego budujących, rozwijających i wzmacniających więzi pomiędzy Polską i polską diasporą zamieszkałą poza granicami kraju...».

Projekt wygrał konkurs i jako jeden z 204 projektów projektów wyselekcjonowanych pośród 495 przedstawionych, otrzymał subwencje polskiego Senatu w wysokości 300 000 zł.

Projekt został przedstawiony na konkurs za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja http://wid.org.pl , która jest partnerem Grupy 1-szej w jego realizacji,i przewidywał adaptacje sal budynku Grupy Pierwszej Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy (PKTWP), w celu umożliwienia organizacji imprez kulturalnych, muzycznych i ekspozycji w środowisku Polonii w Montrealu, jako alternatywa sprzedanego w 2015 roku budynku Konsulatu Generalnego RP w Montrealu przy  Avenue des Pins, a także dla stworzenia warunków na nowe inicjatywy kulturalne Polonii montrealskiej i w szczególności młodego jej pokolenia urodzonego jeszcze w Polsce lub już w Kanadzie. Jednocześnie projekt miał na celu udostępnienie lokum dla organizacji oficjalnych wydarzeń polskiego konsulatu i polskiej ambasady, jeśli takie potrzeby by zaistniały. Budynek ma spełniać zatem funkcję CENTRUM KULTURY POLSKIEJ, które do tej pory w Montrealu nie istniało.

Adaptacja sal w budynku Grupy 1-szej Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy (PKTWP)

Projekt współfinansowany w 2016 roku przez Kancelarię Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt realizowany przez Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja w 2016 roku.

Projekt 2017 - nowa subwencja!

W dniu 31 marca tego roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił listę projektów, które otrzymały subwencję polskiego rządu w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku pod hasłem Współpraca z Polonią i Polakami za granicą. Nasz projekt konstrukcji przybudówki z winda dla osób niepełnosprawnych i dwoma składami na sprzęt uzyskał subwencję Senatu RP w wysokości 386 000 zł

Naszym partnerem w projekcie jest Fundacja Wolność i Demokracja, która przedstawiła nasz wspólny projekt na ww. konkurs. Konstrukcja przybudówki i zakup windy przewidziane już w projekcie z poprzedniego roku, z racji zbyt późnego otrzymania pozwolenia na budowę, zostały wycofane z projektu i środki na nie przeznaczone zwrócone Senatowi. Jednocześnie złożyliśmy nowy projekt na rok 2017, który uwzględniał również wyższe niż wcześniej przewidziane koszty konstrukcji przybudówki. Zamierzony projekt zrealizujemy w najbliższych miesiącach i na naszej stronie będziemy umieszczać sprawozdania z postępu prac w formie zdjęć i opisów.

Obiekt Grupy 1 na Jolicoeur staje się coraz ciekawszym miejscem dla organizacji imprez kulturalnych na szeroka skalę i planujemy już jesienią tego roku, organizacje międzypokoleniowej wystawy polskich artystów i wydarzenia kulturalne związane z 30 rocznicą istnienia Fundacji Wiesława Dymnego.

K. Tumanowicz, 27.04.2017

Inicjatorem projektu był KRZYSZTOF TUMANOWICZ a w składzie ekipy wykonawczej projektu są następujące osoby:

  • DANUTA NADOLSKA - architekt
  • ZBIGNIEW MACHIŃSKI - wiceprezes Grupy 1-szej
  • TADEUSZ NOWAK - prezes Grupy 1-szej
  • KATARZYNA SKOREK - opracowanie strategii marketingu
  • GRZEGORZ SZYMSIAK - członek Grupy 1-szej
  • KRZYSZTOF TUMANOWICZ - członek Grupy 1-szej
  • JERZY PETER - opracowanie strony internetowej