7 grudnia 2017 r.
Exibition of twenty Polish-Canadia Artits
Wernisaż
W dniach od 7 do 12 grudnia 2-17 odbyła się w budynku Grupy I, PKTWP wystawa polskich artystów z Montrealu i Ottawy. W ramach tej pierwszej inicjatywy kulturalnej Centrum Kultury Polskiej przy Grupie I, PKTWP, szesnastu twórców z Montrealu i czworo z Ottawy przedstawiło swoje prace malarskie. Na wernisażu, który odbył się w czwartek 7 grudnia gościliśmy ponad dwieście osób w tym głównego sponsora, Ambasadę RP w Ottawie, w osobach konsulów pani Aleksandry Kucy i pana Zbigniewa Chmury, którzy przybyli w towarzystwie pana Michała Faleńczyka z Konsulatu Generalnego RP w Montrealu. W swoim przemówieniu, pan konsul Zbigniew Chmura pochwalił tę inicjatywę naszej organizacji i przypomniał poparcie polskiej placówki dla naszego projektu stworzenia Centrum Kultury Polskiej CKP) przy Jolicoeur. Projekt ten, realizowany we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja uzyskał subwencje Senatu RP w wysokości 152 505 $. Jego druga faza - konstrukcji przybudówki z windą i dwoma składami, została właśnie zakończona z sukcesem.
Krzysztof Tumanowicz
Zdjęcia
 • Konsulat Generalny RP
 • Marian Kopczyński
 • Krzysztof Tumanowicz
 • ZbigniewWasilewski
Organizatorzy: Katarzyna Szrodt, Krzysztof Tumanowicz i malarka Mira Weis
BIT PER SECOND JAZZ TRIO
Przemowienie konsula Zbigniewa Chmury
Konsulowie: Zbigniew Chmura, Aleksandra Kucy, Michał Faleńczyk
18 października 2017 r.
2 października 2017 r.

Postęp prac

Stefan Sobieraj

M.E. właściciel firmy S.G.M. Électrique Inc., która wykonuje prace modernizacji sieci elektrycznej pod kątem przyłączenia windy i pomieszczeń nowej przybudówki.

7 sierpnia 2017 r.
Delegacja Rządu RP w Centrum Kultury Polskiej w Montrealu
 

Photo : Michał Felenczyk, Konsul RP w Montrealu

W kolejności od lewej:

 • Zbigniew Chmura
 • Mali Tumanowicz
 • Krzysztof Tumanowicz
 • Katarzyna Szrodt
 • Mateusz Stąsiek
 • Tadeusz Nowak
 • Jan Dziedziczak
 • Łukasz Weremiuk


– I Radca Ambasady RP w Ottawie

– Autor projektu CKP
– Kustosz wystawy polskich artystów w listopadzie 2017
– Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ
– Prezes Grupy 1
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
– Chargé d’affaires a.i.

7 sierpnia 2017 w Centrum Kultury Polskiej w Montrealu miała miejsce wizyta delegacji rządu RP pod kierownictwem Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Pan minister zapoznał się z realizacjami projektu adaptacji sal budynku dla przyszłego Centrum Kultury Polskiej na Jolicoeur (CKP) i z aktualnie prowadzoną budową przybudówki na windę, a także z projektami wydarzeń artystycznych planowanych przez CKP już jesienią tego roku.

Zarówno realizacje projektu dokonane we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja w 2016 jak i aktualna konstrukcja, były możliwe dzięki dotacjom otrzymanym z Senatu RP.

Krzysztof Tumanowicz

1 sierpnia 2017 r.

Zdjęcia z realizacji projektu budowy przybudówki na windę i dwóch składów w budynku Grupy I, PKTWP na ulicy Jolicoeur w Montrealu

Zdjęcia: Krzysztof Tumanowicz

20 lipca 2017 r.

Pani Katarzyna Skorek, autor pracy magisterskiej na temat potrzeb Polonii montrealskiej i planu działania mającego na celu rozwiniecie aktywności w Centrum Kultury Polskiej na Jolicoeur i przyciągnięcia do niego młodych Polaków, została przyjęta do Szkoły liderów w Warszawie (24 .08- 6.09 września) http://www.szkola-liderow.pl/wyniki-rekrutacji-do-ix-szkoly-liderow-polonijnych/ . Jej praca magisterska stanowiła jednocześnie jedno z działań zrealizowanych w ramach naszego projektu w 2016 pt.: Działanie 9. Badania i opracowanie strategii dla promocji sal w środowisku polonijnym).

Projekt Szkoły liderów jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą w 2017 r.” Patronat honorowy nad Szkołą objęli Ambasadorowie RP w USA i w Kanadzie, a patronat medialny – Polskie Radio dla Zagranicy. Równocześnie, pani Skorek została przyjęta do Akademii młodych dyplomatów europejskich https://diplomats.pl/. Jest to roczny program odbywający się w Warszawie od grudnia 2017. Te oba sukcesy wywodzą się, miedzy innymi, z jej pracy w projekcie na Jolicoeur i wyników przeprowadzonych przez nią w Montrealu badan . Gratulując pani Skorek i życząc jej sukcesów  na nowej drodze w życiowej  karierze, możemy również pogratulować naszej wspólnej z Fundacją Wolność i Demokracja współpracy.

19 lipca 2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że mimo niekorzystnych bo deszczowych warunków pogodowych i strajku w sektorze budowlanym, rozpoczęła się i postępuje budowa przybudówki na windę dla osób starszych i niepełnosprawnych i na dwa składy, przy naszym budynku na Jolicoeur.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki otrzymanej od Senatu RP w 2017 roku subwencji w wysokości 370 000 zł PL a także dzięki współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja (WID) – która jest partnerem w projekcie. Przypominamy, ze nasz projekt uzyskał subwencje wygrywając ponownie w konkursie Senatu RP pod hasłem : „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.  Przedsiębiorstwo "Projets E. K."  jest wykonawca a architekt, pani Danuta Nadolska – autorem projektu.

W pierwszych dniach sierpnia, wiceminister spraw zagranicznych RP, pan Jan Dziedziczak, odpowiedzialny za sprawy polonijne, konsularne, parlamentarne oraz dyplomację publiczną i kulturalną, odwiedzi budowę przybudówki na windę oraz zapozna się z realizacjami projektu z 2016 roku.

Krzysztof Tumanowicz