Polish         English

Start            Centrum Kultury Polskiej            PKTWP - Grupa I            Kalendarz Imprez            Projekty            Polscy Artyści            Partnerzy            Galeria            Kontakt      Home          Polish Cuture Center                   PKTWP - Grupa I            Kalendarz Imprez            Projects            Polish Artists             Partners              Galery             Contact      Start            Centre de la culture polonaise    PKTWP - Grupa I    Calendrier des événements   Projets            Artistes polonais      Partenaires         Galerie            Contact

KIM JESTEŚMY?

CENTRUM KULTURY POLSKIEJ powstalo jako projekt Grupy 1-szej Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy (PKTWP) przedstawiony Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP w grudniu 2015, na ogloszony konkurs na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą”. Celem konkursu było «...wyłonienie oraz wsparcie – w formie dotacji z budżetu państwa – najlepszych projektów opracowanych przez organizacje pożytku publicznego budujących, rozwijających i wzmacniaProjekt został przedstawiony na konkurs za posrednictwem Fundacji Wolnosc i Demokracja http://wid.org.pl/ i przewidywal adaptacje sal budynku Grupy Pierwszej Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy (PKTWP), w celu umozliwienia organizacji imprez kulturalnych, muzycznych i ekspozycji w środowisku Polonii w Montrealu, jako alternatywa sprzedanego w 2015 roku budynku Konsulatu Generalnego RP w Montrealu przy Avenue des Pins, a także dla stworzenia warunków na nowe inicjatywy kulturalne Polonii montrealskiej i w szczególności młodego jej pokolenia urodzonego jeszcze w Polsce lub już w Kanadzie. Jednocześnie, projekt mial na celu udostępnienie lokum dla organizacji oficjalnych wydarzeń polskiego konsulatu i polskiej ambasady, jeśli takie potrzeby by zaistnialy.

Budynek ma spełniać zatem funkcje CENTRUM KULTURY POLSKIEJ, które do tej pory w Montrealu nie istniało.jących więzi pomiędzy Polską i polską diasporą zamieszkałą poza granicami kraju...». Projekt wygral konkurs i jako jeden z 204 projektow wyselekcjonowanych posrod 495 przedstawionych, otrzymal subwencje polskiego Senatu w wysokosci 300 000 zl.

Projekt został przedstawiony na konkurs za posrednictwem Fundacji Wolnosc i Demokracja http://wid.org.pl/ i przewidywal adaptacje sal budynku Grupy Pierwszej Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy (PKTWP), w celu umozliwienia organizacji imprez kulturalnych, muzycznych i ekspozycji w środowisku Polonii w Montrealu, jako alternatywa sprzedanego w 2015 roku budynku Konsulatu Generalnego RP w Montrealu przy Avenue des Pins, a także dla stworzenia warunków na nowe inicjatywy kulturalne Polonii montrealskiej i w szczególności młodego jej pokolenia urodzonego jeszcze w Polsce lub już w Kanadzie. Jednocześnie, projekt mial na celu udostępnienie lokum dla organizacji oficjalnych wydarzeń polskiego konsulatu i polskiej ambasady, jeśli takie potrzeby by zaistnialy. Budynek ma spełniać zatem funkcje CENTRUM KULTURY POLSKIEJ, które do tej pory w Montrealu nie istniało.

Webmaster: Jerzy Peter