PAAC jest organizacja stworzona w celu promowania sztuki polskich artystów mieszkających w Kanadzie. Po wystawie grupowej w Galerii Sztuki Współczesnej grupa artystów z inicjatywy Piotra Królikowskiego otworzyła Stowarzyszenie Polskich Artystów Polonijnych w Kanadzie. Jak napisała Katarzyna Szrodt, kurator pierwszej wystawy PAAC w Galerii Sztuki Współczesnej w Montrealu: "Jednością silni, szaleni w mądrości i podążający śladami wielu naszych poprzedników: impresjonistów, Nabistów, futurystów, kapistów, polscy artyści z Montrealu utworzyli grupę w celu połączenia artystów pochodzenia polskiego zamieszkałych w Kanadzie aby uwidocznić ich działalność artystyczną. Rynek sztuki w Kanadzie marginalizuje sztukę nowo przybyłych artystów, kuratorzy wystaw w Polsce, nie pamiętają ich. Ci artyści chcą powiedzieć, że ISTNIEJĄ. Misja grupy PAAC jest współpraca z polskimi artystami profesjonalnymi zamieszkałymi w Kanadzie. Stąd, PAAC zaprasza innych artystów do przyłączenia się do grupy. W 1991 roku w Galerii Zachęta w Warszawie odbyła się wystawa "Jesteśmy" ("We are"), nawiązująca do twórczości polskich artystów pracujących i mieszkających za granicami kraju. Nadszedł czas, żeby jeszcze raz powiedzieć "Jesteśmy".

Więcej na stronie internetowej: http://www.paacanada.com/p/blog-page_28.html