Urodziłam się 23 stycznia 1956 roku w Lublinie.
W bardzo zdyscyplinowanym domu.
Skończyłam Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie w 1976 rok Okres wstepnego zapoznania się z FENOMENEM KREACJI.
Ukończyłam Akademie Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Dyplom w Szkle Artystycznym w 1984 roku, w pracowni Ludwika Kiczury.
Profesorem, któremu zawdzięczam uczenie się myślenia logicznego był Alojzy Gryt. Czas w Akademii - czas większego zgłębiania FENOMENU KREACJI.
Od roku 1994 rozpoczęłam niezależną pracę artystyczną. Okres rozumienia FENOMENU KREACJI.
Zycie w Europie i Ameryce wyposażyło mnie w niebywale doświadczenie, które stało się główną inspiracja w moim projekcie artystycznym....
Jolanta Sokalska, Szkło artystyczne

In my recent work, I try to capture the character of the present time…where glass, aluminum, metals, bolts, screws, industrial cables, shackles play together. ESTHETICS of our contemporary time promote: clarity, simplicity, sleekness; I try to reflect this. My fused glass execution leads to “painting” properties - I try to get results as a painter in modern painting. The combination with metal/aluminum/ is very accurate, it make compositions very integrated, completed. Hanging with bolts, cables, horseshoe-nails is unique, never seen before. This idea of presenting my art brings new aesthetics. My inspiration is the reality, our contemporary world…. …and I hope that my perception, my creation, will inspire the observer.