Są Wśród Nas 2 października 2009
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 5 stycznia 2014
Są Wśród Nas  15 grudnia 2016